Polski Language

Makieta Krosna

Na studni w centrum krośnieńskiej starówki znajduje się makieta przedstawiająca stare Krosno.


Atrakcja pełni funkcję edukacyjną i poznawczą. Jest największą makietą miasta w Polsce. Odlana z brązu, waży około 800 kilogramów i odzwierciedla słynną rycinę umieszczoną w dziele „Miasta Świata” G. Brauna i F. Hogenberga.  

Makieta jest przestrzennym modelem wzgórza starówki Krosna z przełomu XVI i XVII wieku. Niektóre budynki na makiecie prezentują się inaczej niż obecnie. Część prezentowanych obiektów już dzisiaj nie istnieje.Historyczna rekonstrukcja zabudowy miejskiej wraz z fortyfikacjami zawiera jedenaście kluczowych budynków. Są to:

- Rynek z zabudową,
- ratusz renesansowy,
- dom wójtowski,
- kolegium i kościół jezuitów,
- kościół farny, wieża dzwonnica farna
- kościół oo. Franciszkanów,
- Muzeum Podkarpackie, dawny Pałac Biskupi,
- brama Krakowska,
- brama Węgierska,
- synagoga,
- Muzeum Rzemiosła (dawna Fabryka Zegarów Wieżowych).

Obiekty zostały opisane w języku polskim, słowackim, angielskim i Braille’a, a w legendzie pokazano je w formie piktogramów.


fot. archiwum MRzK