Polski Language

12 Biennale Sztuki Krośnieńskiej - konkurs BWA

12 Biennale Sztuki Krośnieńskiej - konkurs z długą tradycją, chociaż na wiele lat wstrzymany, powraca do Biura Wystaw Artystycznych w poszerzonej formule, otwarty na nowe zjawiska, odpowiadający na najnowsze trendy i potrzeby krośnieńskiego środowiska artystycznego.

Od 2023 roku przyjmowane będą zgłoszenia także od artystów nieposiadających dyplomu artystycznej uczelni wyższej, jednak legitymujących się szerokim dorobkiem twórczym, zatem organizatorzy zachęcają do udziału także te osoby, których uprzednio konkurs nie obejmował.

W ramach Biennale zostaną przyznane minimum trzy nagrody finansowe, jednak organizatorzy zapewniają o możliwości otrzymania dodatkowych nagród indywidualnych. 
  • Termin nadsyłania prac konkursowych (fotografia) etap I: 15 lutego – 30 kwietnia 2023
  • Termin pierwszego posiedzenia Jury: 15 maja 2023
  • Termin nadsyłania/doręczenia prac konkursowych (oryginał) etap II: 1 - 30 czerwca 2023
  • Termin drugiego posiedzenia Jury: 4 lipca 2023
  • Termin wystawy „12 Biennale Sztuki Krośnieńskiej”: 7 – 23 lipca 2023
  • Wernisaż: 7 lipca 2023 roku o godz. 18.00

Regulamin oraz karta zgłoszenia tutaj.

Więcej informacji:
- tel. 13 432 61 87
- strona internetowa