Polski

Agula Swoboda - Malarstwo - Zestaw (nie)Religijny

Agula Swoboda - Malarstwo - Zestaw (nie)Religijny

 
Wernisaż: 16 sierpnia 2019 r., godzina 18:00 
Termin wystawy: od 16 sierpnia do 8 września 2019 r.  
Bwa Krosno Galeria Sztuki, ul. Portiusa 4 (I piętro, sala wystawiennicza).
 
Na wystawie pt. „Zestaw (nie)Religijny”  Agula Swoboda pokazuje obrazy, kolaże, rysunki oraz formy przestrzenne, w których próbuje rozliczyć się z przeszłością związaną dość mocno z pojęciem i rolą „religii” w jej życiu. Religii jako systemu oraz religii jako sfery sacrum, związanej z duchem, nierzadko też wiążącej ducha człowieka. Jej wymiar „wertykalny”(boski) pozostaje niezmienny, natomiast to ten „horyzontalny” (ludzki) jest często przestrzenią manipulacji, gry, nadszarpniętych emocji i straconego czasu.
 
 

 
“Zarówno z religią, jak i bez niej dobrzy ludzie mogą czynić dobro, a źli – zło. Ale do tego, aby dobrzy ludzie czynili zło, potrzeba religii” - Steven Weinberg.
 
Moja sztuka mieści się w pojęciu surrealizmu. Nauczyłam się czasowo przemieszczać do zwierzęcego ciała. Ono pozwala mi na uporządkowanie własnego życia, zrozumienie snów i sfery sacrum. Bo zaczynam je rozumieć wtedy gdy maluję, wyklejam, rysuję. W moich obrazach, kolażach i rysunkach jestem czasem sową, sarną, małpą. Bardzo ważne jest dla mnie to, co można uchwycić poza przedmiotem, poza ciałem – poza widzialną rzeczywistością. Wierzę też, że duch (wnętrze) człowieka jest tak samo ważny i żywy jak skóra, w której żyjemy. Każdy z nas walczy lub (!) przyjaźni się z własnymi demonami, które chowamy pod kurtką i szczelnie zapinamy paskiem. To pomieszanie zwierząt i ludzkich ciał pomaga mi często w zrozumieniu sytuacji - wtedy choć trochę mogę zapanować nad rzeczywistością.