Polski

Jarmark staroci przy Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Zapraszamy na Jarmark staroci przy Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Kupić, sprzedać, wymienić będzie można na placu przed Etnocentrum i na peronie od 8:00 do 12:00 w niedzielę 23 sierpnia. 
Kontakt do Etnocentrum w sprawach organizacyjnych: Nr tel. 13 474 35 12