Polski Language

"Kino - Grafika" - wystawa w artKinie

Słuchacze drugiego roku Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie przygotowali wystawę fotograficzną, która została wyeksponowana w artkinie w Krośnie. Techniki przedstawione na wystawie to izohelia, relief, solaryzacja, grafizacja oraz pop art.

Pop art operuje prostymi kompozycjami, nasyconą barwą i kontrastami. Prace są krzykliwe i duże, mają zwracać uwagę oraz przyciągać wzrok. Technika tonorozdzielcza to proces fotograficzny, w ramach którego otrzymywany obraz pozytywowy zawiera maksimum szczegółów w światłach i cieniach kosztem półtonów obrazu. 

Autorzy zdjęć: Elżbieta Betlej, Przemysław Bielański, Wioletta Dąbrowska, Żaneta Dubiel, Magdalena Kielban, Piotr Klara, Izabela Kuśtek, Monika Ostałowska, Magdalena Mielecka.