Polski Language

Konferencja: Edukacyjne projekty filmowe i artystyczne jako narzędzia promocji dziedzictwa kulturowego

Konferencja “Edukacyjne projekty filmowe i artystyczne jako narzędzia promocji dziedzictwa kulturowego” w BWA Krosno
• Termin wydarzenia: 17 – 18 czerwca 2021 r.
• Miejsce:
stacjonarnie – Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 (I piętro, sala wystawowa)
online – platforma ZOOM, facebook BWA
• Zgłoszenie uczestnictwa: wypełnienie formularza pod linkiem: http://bwakrosno.pl/aktualnosc-385-promocja_i_ochrona_dziedzictwa.html 
• Wstęp: wolny

Głównym tematem konferencji będą zagadnienia związane z rolą edukacji kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji filmowej, w promowaniu dziedzictwa kulturowego. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno teoretycy, jak też praktycy nie tylko z Krosna, ale z całej Polski, jak też Ukrainy.

Konferencja będzie okazją do prezentacji i wymiany doświadczeń osób zajmujących się edukacją, animacją kultury, promocją, oraz osób zainteresowanych tematyką promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego, filmu i edukacji filmowej.
Organizatorzy zapraszają do udziału w czterech sesjach tematycznych: Edukacja filmowa w Polsce, Edukacja filmowa w Polsce - dobre praktyki, Filmowe dziedzictwo i Wokół dziedzictwa. Wydarzeniem dodatkowym będzie spotkanie i warsztat dla osób zajmujących się edukacją szkolną i animacją kultury.

Specjalną częścią konferencji będzie premierowy pokaz filmów stworzonych przez młodzież w ramach projektu “Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu” oraz prezentacja przebiegu pracy twórczej.

Wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa w BWA Krosno, zatytułowana “Co kryje plan filmowy?”, prezentująca scenografię, storyboardy i zdjęcia dokumentujące pracę przy filmie.

Konferencja odbywa się w ramach projektu pn. “Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu” realizowanego przez Gminę Miasto Krosno wspólnie z Biurem Wystaw Artystycznych w Krośnie, a także z Departamentem Kultury, Sportu, Młodzieży i Rodziny oraz Zakarpacką Komisją Filmową w Uzhgorodzie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Program konferencji:
Konferencja “Edukacyjne projekty filmowe i artystyczne jako narzędzia promocji dziedzictwa kulturowego”

17 – 18 czerwca 2021
stacjonarnie i online

stacjonarnie: Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie, ul. Portiusa 4, I piętro
online: platforma ZOOM / Facebook BWA KrosnoI dzień - 17 czerwca (czwartek)

10:30 – 11:00 Rejestracja
11:00 – 11:30 Otwarcie konferencji

SESJA I - EDUKACJA FILMOWA W POLSCE
11:30 – 12:30 Edukacja filmowa w Polsce
– Anna Równy (Uniwersytet Gdański)
12:30 – 12:50 Przerwa
12:50 – 13:50 Edukacja filmowa „z miasta Łodzi” – o działaniach CGEF
– Marta Kasprzak (Centralny Gabinet Edukacji Filmowej)
13:50 – 14:20 Panel dyskusyjny z udziałem Anny Równy i Marty Kasprzak
14:20 – 15:30 Przerwa

SESJA II - EDUKACJA FILMOWA W POLSCE - DOBRE PRAKTYKI
15:30 – 17:00 Panel: Edukacja jako element działalności organizacji studenckich na przykładzie Koła Naukowego Filmoznawców UŁ

Zakończenie pierwszego dnia konferencji


II dzień - 18 czerwca (piątek)

---------------------------------------------------------------------------
WYDARZENIE DODATKOWE - EDUKACJA FILMOWA W PRAKTYCE
09:00 – 09:30 Rejestracja
09:30 – 10:30 Jak pracować z filmem – dobre praktyki edukacji szkolnej
– Ewa Musiał (Lokalna Liderka Filmoteki Szkolnej w województwie podkarpackim)
10:30 – 10:50 Filmowy warsztat nauczyciela – praca w grupie
Prowadzenie: Ewa Musiał
-----------------------------------------------------------------------------

10:30 – 11:00 Rejestracja
11:00 – 11:10 Otwarcie drugiego dnia konferencji

SESJA III - FILMOWE DZIEDZICTWO
11:10 – 11:30 Przemysły kreatywne Ukrainy. Sektor audiowizualny regionu zakarpackiego: potencjał i perspektywy rozwoju
– Sándor Merjávcsik (Transcarpathian Film Commission) – wystąpienie w języku ukraińskim tłumaczone na język polski.
11:30 – 11:50 Filmowe dziedzictwo Podkarpacia
– Marta Kraus (Podkarpacka Komisja Filmowa)
11:50 – 12:20 Panel dyskusyjny z udziałem Sándora Merjávcsika i Marty Kraus
12:20 – 12:40 Przerwa

SESJA IV - WOKÓŁ DZIEDZICTWA
12:40 – 13:40 Nasze? ich? wspólne? wokół problematyki
dziedzictwa kulturowego
– dr Dominik Porczyński (Uniwersytet Rzeszowski)
13:40 – 14:00 Panel dyskusyjny z udziałem Dominika Porczyńkiego i
Katarzyny Solińskiej (BWA Krosno)
14:00 – 15:30 Krośnieńskie dziedzictwo: prezentacja krośnieńskich
instytucji kultury
- Muzeum Rzemiosła
- Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
- Centrum Dziedzictwa Szkła
- Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej
15:30 – 17:00 Przerwa

WYDARZENIE SPECJALNE - PREMIERA FILMU
17:00 – 18:00 premierowy pokaz filmów stworzonych w ramach projektu “Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu”, połączony ze spotkaniem z twórcami i twórczyniami
Dyskusja po filmie

Zakończenie konferencji