Polski Language

Konkurs fotograficzno-krajoznawczy "4 pory roku" edycja II - Dworki ziemi krośnieńskiej

To już drugi taki konkurs w Etnocentrum, który łączy fotografię z poznawaniem naszego regionu. W bieżącej edycji konkursu, organizator zachęca do zgłaszania zdjęć przedstawiających dworki zlokalizowane na terenie ziemi krośnieńskiej. Cudze chwalimy, swego nie znamy!

 

W głównych założeniach konkursu znajdziemy zapis o pobudzaniu zainteresowania mieszkańców i turystów odwiedzjących region, materialnym i niematerialnym dziedzictwem ziemi krośnieńskiej oraz chęci wzmocnienia świadomości dziedzictwa kulturowego, przekazywanego we wspomnieniach najstarszych. Nie można także zapomnieć o szansie na doskonalenie swojego warsztatu fotograficznego, jaki zapewnia udział w konkursie.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
- osoby urodzone w latach 2004 - 2008, 
- osoby urodzone przed 2004 rokiem.

Dla autorów prac zwycięskich, organizator przewiduje nagrody finansowe.

Na pracę nadesłaną na konkurs powinno się składać zdjęcie dworku z ziemi krośnieńskiej oraz opis zawierający lokalizację dworku, jego historię i/lub ciekawostki z nim związane.

Prace należy dostarczyć pocztą e-mail w terminie od 13 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. do Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, na adres: biuro@etnocentrum.pl.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej: https://www.etnocentrum.pl/pl/post/konkurs_fotograficzno-krajoznawczy-dworki

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na numer: 13 47 43 512.

Zachęcamy do udziału!