Polski Language

Wiktoria Kuźma - MEDYTACJA NA SZKLE

Wiktora Kuźma to ukraińska artystka, która wybrała trudną technikę malowania na szkle. Opierając się na tradycjach mistrzów ludowego malarstwa na szkle pragnie odnaleźć dla swoich obrazów nowy język i nowe rozwiązania kompozycyjne, łącząc sztukę tradycyjną i współczesną. 

Dzieła Wiktorii mają wyjątkowy klimat, przyciągają uwagę widza, wciągając go w zaczarowany świat, pełen symboli, barw i kształtów.

Artystka jest absolwentką Użhorodzkiej Szkoły Zawodowej Sztuk Dekoracyjno-Stosowanych, gdzie uzyskała kwalifikacje plastyk-dekorator; a następnie Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego, Wydziału historycznnego.  Od 2016 roku pracuje jako starszy wykładowca katedry Świata antycznego, Średniowiecza i Historii Ukrainy okresu przedmodernizmu Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych na Użhorodzkim Uniwersytecie Narodowym.

Jest laureatką wielu regionalnych i ogólnokrajowych odznaczeń, m.in. w 1999 r. otrzymała odznaczenie Prymus Oświaty Ukrainy. W 2013 r. została laureatką obwodowej premii im. Josypa Bokszaja i Adalberta Erdeli w zakresie sztuk plastycznych i dekoracyjno-stosowanych.

Od 1999 roku wystawia swoje prace na wystawach krajowych i międzynarodowych. Od 2011 r. jest członkiem Zakarpackiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Ukrainy.

Wystawa w Centrum Dziedzictwa Szkła będzie czynna od 20 stycznia do 18 kwietnia 2023.
1