Polski

Wystawa: Artefakty 19. "Abstrakcja i Natura"

Wystawa: Artefakty 19 „Abstrakcja i Natura” 
Termin wystawy: 5 lutego – 31 marca 2021 r.

Wernisaż wystawy: 5 lutego 2021 r., godzina 18:00

Autorzy: Andrzej Cieszyński, Magdalena Cywicka, Bartosz Nalepa, Antoni Nikiel, Tadeusz Nuckowski, Narcyz Piórecki, Piotr Rędziniak. 

Kurator wystawy: Piotr Wójtowicz

Artefakty 19 „Abstrakcja i Natura” to kolejna wystawa zredagowana przez Piotra Wójtowicza, podejmująca temat malarstwa abstrakcyjnego. Poprzednia edycja Artefakty 17 „Realizm abstrakcji” - którą gościliśmy w krośnieńskim BWA w grudniu 2019 r. – była udaną próbą ukazania malarstwa nieprzedmiotowego jako samodzielnie istniejącej, niezależnej od natury rzeczywistości. W tym kontekście, uzasadnieniem i celem samym w sobie dla zaistniałych w obrazie form i użytych środków wyrazu jest ich „malarskość, plastyczny charakter.” Obecna wystawa „Abstrakcja i Natura” podejmuje wątek inspiracji naturą w malarstwie nieprzedmiotowym. Inspiracja, przeżywanie natury nie oznacza wszak jej dosłownego naśladowania. Nić łącząca obiekt istniejący w naturze z obrazem powstałym z inspiracji naturą jest wątła, niknąca ale wciąż czytelna. W tym miejscu należy wyrazić uznanie dla osoby kuratora Piotra Wójtowicza, który formułując cel i znaczenie wystawy, trafnie zidentyfikował potencjał i charakter prac zaproszonych do udziału w wystawie autorów: Piotra Rędziniaka, Antoniego Nikla, Magdaleny Cywickiej, Bartosza Nalepy, Andrzeja Cieszyńskiego, Narcyza Pióreckiego, Tadeusza Nuckowskiego.

Grzegorz Stefański