Polski Language

Wystawa: "Bez cukru" Mirosław Rymar - plakat

Termin wystawy: 21 maja - 13 czerwca 2021 r. 
Wernisaż wystawy: 21 maja 2021 r., godzina 18:00

Mirosław Rymar urodził się w 1975 r. w Krośnie. Artysta grafik, dr sztuki, absolwent PLSP w Krośnie oraz Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Pracownik Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Głównym elementem jego wypowiedzi twórczej jest plakat artystyczny, autorski, będący osobistym komentarzem na temat zagadnień społecznych,  polityki, jak również filmu czy wydarzeń kulturalnych. Prezentowane prace w większości dotyczą niepokojących zjawisk, m.in. zagrożeń bezpieczeństwa spowodowanych terroryzmem i rosnącą przestępczością czy konsumpcyjnego podejścia do życia. Są one wyłącznie dziełami niekomercyjnymi. Nie pełnią funkcji reklamowej czy informacyjnej, lecz stanowią osobistą refleksję.

Zasadniczymi elementami używanymi w warstwie przekazu są uproszczone na ogół formy – znaki – zestawiane w sposób, który nadaje im nowego znaczenia i sprawia, że ich wymowa staje się wielowymiarowa, dając możliwość różnorodnej interpretacji. Powszechnie rozpoznawalne kształty,  znaki, symbole, ich forma, a także kontekst, w jakim zostały użyte, pozwoliły autorowi na zbudowanie nowej warstwy semantycznej, skłaniając odbiorcę do głębszej analizy zawartych tu treści, do poszukiwania w nich ukrytych znaczeń, tzw. „drugiego dna”. Wywołują różnorodne emocje, a nade wszystko zmuszają do refleksji.

Prezentowane plakaty cechuje w dużej mierze bezkompromisowość i dosadność wypowiedzi, oraz zauważalna przewrotność w podejściu do tematu. Wraz z charakterystycznymi dla twórczości Rymara zabiegami formalnymi, jak sylwetowość, czytelna, prosta forma i płaska plama barwna – sprawiają, że ich przekaz jest zdecydowany i bezpośredni.

Na wystawie prezentowanych jest 48 prac powstałych w latach 2017-2021. Część z nich stanowią plakaty zrealizowane w ramach przewodu doktorskiego.

Mirosław Rymar

 

Autorskie plakaty Mirosława Rymara, z niezwykłą wrażliwością i intuicją doskonałego obserwatora poruszają problematykę społeczną, polityczną, kulturalną. Wyraźnie syntetyczne, uproszczone kompozycje artysty uderzają siłą wyrazu, prowokują grę skojarzeń i odkrywają przed odbiorcą głębsze poziomy interpretacyjne ukryte pod perfekcyjnie odnalezioną wizualną szatą. Często artysta czyni to z pewną dawką humoru, przewrotności i dystansu do otaczającej go rzeczywistości. Zawsze jednak plakaty Mirosława Rymara cechuje doskonała kompozycja, dobry smak i kultura nie znosząca sofizmatów czy taniej prowokacji.

Stroniąc od karczemnej retoryki tak mocno obecnej dziś w dyskursie publicznym, Mirosław Rymar jawi się jako niezwykle wnikliwy obserwator i komentator otaczającej nas rzeczywistości.

Grzegorz Stefański