Polski Language

Fotograficzna wystaw czasowa pt. "Fotoimpresje z rumuńskiego Marmaroszu… "

Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii Tomasza Kośka pt. „Fotoimpresje z rumuńskiego Marmaroszu… ”. Jest to wystawa 26 fotografii, które został wykonane w trakcie etnograficznych badań terenowych autora na terenie regionu Marmarosz, tj. części Karpat Wschodnich. Spotkanie uświetni występ zespołu Wernyhora, sanockiej grupy czerpiącej z muzyki tradycyjnej pogranicza polsko-ukraińskiego.

Fotoimpresje z rumuńskiego Marmaroszu… to subiektywna fotograficzna opowieść o mieszkańcach jednego z karpackich obszarów północnej Rumunii. Obszar leżący na pograniczu rumuńsko-ukraińskim ma charakter wielokulturowych przestrzeni, w których obok Rumunów mieszkają Węgrzy, Romowie, Rusini/Ukraińcy i Niemcy. Choć w Polsce Marmarosz znany jest głównie z „Wesołego Cmentarza” w Săpȃnţa i ewentualnie charakterystycznych drewnianych cerkwi, to autor stara się pokazać ów teren z nieco innej perspektywy. Tomasz Kosiek prezentuje prace powstałe głównie w ramach etnograficznych badań terenowych prowadzonych w miejscowościach dolin rzek Ruscova, Vişeu i Cisy. Na jego zdjęciach zobaczą Państwo zarówno portrety, jak i obraz o charakterze reporterskim dokumentujące codzienność współpracujących z nim w trakcie badań osób.


Tomasz Kosiek – antropolog społeczno-kulturowy, absolwent etnologii na UAM w Poznaniu, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia tożsamości, pamięci i pogranicza, szczególnie w kontekstach karpackich. Przy okazji badań i włóczenia się po Karpatach fotografuje swoje terenowe doświadczenia. Jest laureatem III miejsca w Konkursie Fotograficznym „Portret Prawdziwy” (Nowy Tomyśl - 2020), oraz II nagrody w Konkursie Fotograficznym „Tradycja w obiektywie” (Lublin – 2019). Jego prace pojawiały się także na zbiorczych wystawach pokonkursowych m.in. „Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Wszystkie Dzieci Świata” w Pacanowie (2020), „10. Edycja konkursu Etnoklimaty” w Toruniu (2021). Współtwórca internetowej kolektywy Wododział.TV. Obecnie pracuje nad projektem dokumentującym polifonię pamięci na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim w Karpatach. Kontakt do autora tom.kosiek@gmail.com

Wernisaż wystawy: 26 listopada 2021, godz. 18:00
Czas trwania wystawy: 26 listopada 2021 - 2 stycznia 2022
Zwiedzanie wystawy jest bezpłatne w godzinach otwwarcia instytucji. 
Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: https://www.etnocentrum.pl/pl 

Zapraszamy!!