Polski

Wystawa w BWA - Agnieszka Hinc - UX

Termin wystawy: od 25 października do 24 listopada 2019 r.
Wernisaż wystawy: 25 października 2019 r., godzina 18:00 

Hologram – Wydruk 3D – Instalacja wideo – Fotografia cyfrowa

W wieloelementowej pracy UX artystka najmłodszego pokolenia Agnieszka Hinc stawia pytanie o status człowieka i ciała w przyszłości. Tytuł odwołuje się do angielskiej nazwy user experience („całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu interaktywnego”), która rozumiana jest tu jako „wrażenia użytkownika ludzkiego ciała”. Artystka odnosi się do wizji przyszłości, w której jego bezpośrednie doświadczenie będzie już niemożliwe. Za pomocą form takich jak hologram czy animacja 3D tworzy tropy, ślady po człowieku, które mają oddawać wrażenie ludzkiego ciała, a nie być jedynie jego reprezentacją. Jednocześnie narzędzia, które wybiera, mimo że kojarzą się ze stechnicyzowanym światem przyszłości, stają się na naszych oczach powszechne. 

Kuratorka wystawy: Martyna Karpowicz