W dniu 27 listopada 2023 roku odbyły się obrady Jury konkursu na kartkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia z motywem Krosna organizowanego przez Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Jury pracowało w składzie:
Przewodniczący:
dr inż. Marta Rymar – Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Członkowie:

- Magda Balwierczak – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
- Joanna Sowa – Naczelnik Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krosna
- Mariusz Kus – artysta plastyk, Muzeum Rzemiosła w Krośnie
- Zbigniew Gleń – Dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Brzozowskiego w Krośnie

Do konkursu zgłoszono 95 prac dostarczonych przez 90 uczestników. Jury zakwalifikowało na wystawę wszystkie i po dokonaniu oceny postanowiło przyznać regulaminowe nagrody:

Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Krosna
dla Aleksandry Gładysz

I Nagroda
dla Aleksandry Gładysz

II Nagroda
dla Amelii Węgrzynek

III Nagroda
dla Martyny Mielnik

Wyróżnienia Honorowe
– dla Justyny Małyszko
– dla Katarzyny Kłap
– dla Franciszka Wilka
– dla Weroniki Zięby
– dla Liliany Węgrzyn
– dla Aleksandry Tomasik
– dla Mileny Szwarc
– dla Pauliny Czai

Nagrody Dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie
– dla Justyny Małyszko
– dla Aleksandry Tomasik

Nagroda Dyrektora PLSP w Krośnie
– dla Mileny Szwarc