Polski Language

150. Rocznica Urodzin Jana Szczepanika

W 2022 roku przypada 150. rocznica urodzin  Jana Szczepanika.  Z tej okazji zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, które odbędą się m.in. w Krośnie oraz w Tarnowie.


W obchody jubileuszowe aktywnie włączają się władze samorządowe Krosna i Tarnowa, Fundacja im. Jana Szczepanika, Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,  Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

jan szczepanik plakat,grafika
Jan Szczepanik – „galicyjski geniusz”, „polski da Vinci”, „polski Edison”. Człowiek wszechstronnie uzdolniony, najwybitniejszy wynalazca galicyjski,
autor ponad 50 wynalazków z różnych dziedzin oraz kilkuset opatentowanych pomysłów wynalazczych z różnych dziedzin. Szczepanik swoje młodzieńcze  lata spędził u wujostwa w Krośnie.
Pracował jako nauczyciel w szkołach powiatu krośnieńskiego: w Potoku, w Lubatówce oraz w Korczynie.

Szczepanik był postacią, która wciąż zaskakuje.  Dziedziny w których działał  to m.in. tkactwo, elektroniczna produkcja gobelinów, telewizja, fotografia barwna,  film dźwiękowy, film barwny, telegraf bez drutu, usprawnienie kolei, usprawnienie pługa, tkanina kulochronna, aeronautyka, samoczynny regulator ciągów, karabin automatyczny, fotosculptor, urządzenia hamulcowe, literatura piękna i wiele innych.
Ulica Szczepanika w Krośnie, przy której mieszkał, oraz szkoła, do której uczęszczał, przypominają miastu o tym genialnym wynalazcy.

Ramowy Program Ogólnopolskich Obchodów Jubileuszowych w Tarnowie i Krośnie, prezentujemy poniżej.
Zachęcamy również do śledzenia specjalnego profilu na facebooku, na którym na bieżąco publikowane będą wszystkie istotne aktualności, związane z obchodami.


program obchodów