Polski Language

Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) Galeria Sztuki

Biuro Wystaw Artystycznych jest instytucją kultury, której podstawowym celem jest działalność wystawiennicza,  promocyjna i popularyzatorska w dziedzinie sztuki współczesnej. Dokumentacja życia artystycznego, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji w zakresie sztuki współczesnej i jej twórców. Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej artystów polskich i zagranicznych, a także wpieranie wszechstronnego rozwoju kultury, oraz edukowanie plastyczne. Warsztaty artystyczne realizowane w BWA skierowane są do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z Krosna i okolic.
Swoją działalność BWA rozpoczęło 1 maja 1982 r., jako wojewódzka instytucja kultury. Pierwszą siedzibą Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie, był zabytkowy budynek przy ulicy Blich 2, zbudowany w latach 1875-1899 roku. BWA funkcjonowało tam do roku 2010. 1 stycznia 2011 r. BWA zostało przeniesione do tymczasowej siedziby na ul. Kolejową 1 do budynku Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza. 1 marca 2019 r. działalność BWA przeniosła się na krośnieński rynek na ul. Portiusa 4.

Nowa siedziba Biura Wystaw Artystycznych została dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie” zrealizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4. Kultura.

Do podstawowych celów działalności należy:

  • prowadzenie galerii;
  • organizowanie wystaw sztuki współczesnej w Polsce i za granicą;
  • prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie współczesnej twórczości wizualnej;
  • tworzenie kolekcji sztuki współczesnej (gromadzenie zbiorów, inwentaryzowanie, zarządzanie i udostępnianie);
  • tworzenie artystom warunków konfrontacji twórczej, inspirowanie i wymiana doświadczeń;
  • gromadzenie, dokumentacja i przechowywanie materiałów z życia plastycznego miasta i regionu;
  • współpraca pomiędzy szkołami i ośrodkami artystycznymi, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi sztuką;
  • współpraca z muzeami, galeriami, instytucjami kultury, w kraju i za granicą;
  • realizacja edukacji artystycznej poprzez:

- warsztaty z grafiki koncepcyjnej, komiksu, storyboardu, fotografii, filmu, animacji, plastyki, plastyki z elementami sensoplastyki; 

- niedzielne wykłady z cyklu „Mówimy o sztuce…”;

- „ByWAj w Galerii”, czyli lekcje ze sztuką, oferta skierowana przede wszystkim dla grup szkolnych oraz zorganizowanych, dla dzieci i młodzieży z Krosna i okolic.

Galeria gromadzi od chwili powstania kolekcję sztuki współczesnej. Obecnie posiada już ponad 500 dzieł sztuki artystów z regionu, kraju i z zagranicy. W kolekcji dominuje malarstwo, ale posiadamy również dzieła graficzne, rzeźbę, rysunek, szkło artystyczne. 

Siedziba ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4, 38-400 Krosno,

Dyrektor: Ewelina Jurasz,

Kontakt: galeria@bwakrosno.pl, tel. 13 43 261 87, www.bwakrosno.plBIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH GODZINY OTWARCIA


GALERIA:
pon.nieczynne
wt.-pt. 10:00-18:00
sb.-nd. 09:00-15:00

BIURO:
pon.-pt. 07:00-15:00
Więcej

Zobacz zdjęcia