Polski Language

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

Obejmuje najpiękniejszy krajobrazowo i najbardziej wartościowy przyrodniczo, obszar Pogórza Strzyżowskiego i Pogórza Dynowskiego. Jego powierzchnia to ponad 25 tysięcy ha, z czego 70 % stanowią lasy.


Do najpopularniejszych, występujących tu gatunków drzew należą jodła, buk i sosna, nieco rzadziej pojawiają się dąb szypułkowy, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata, czy modrzew europejski. Spotkać tu możemy także pewną ciekawostkę florystyczną – daglezje, gatunek należący do najwyższych drzew na świecie. W okolice Odrzykonia zostały sprowadzone z Ameryki Północnej na początku XX w. Zobaczyć tu można także duże skupiska cisów. Florę Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego stanowi ponad 700 gatunków roślin naczyniowych, w tym 46 górskich, wśród których wymienić należy: śnieżyczkę, śnieżycę wiosenną, czosnek niedźwiedzi, obrazki alpejskie, cebulicę dwulistną, kłokoczkę południową, czy skrzyp olbrzymi.Fauna Parku to 226 gatunków kręgowców, z czego aż 140 podlega ochronie. Do rzadkich okazów, które możemy tu spotkać należą bocian czarny, puchacz, wilk, ryś, wydra, czy traszka karpacka. Występują tu także podlegające ochronie trzmiele, liczne gatunki motyli i chrząszcze.

Wspaniała flora i fauna to jednak nie wszystko, co do zaoferowania turystom ma Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy. Największą jego atrakcją są występujące tu, na szczytach wzniesień, ostańce skalne, tworzące fantazyjne kształty. Najbardziej znane są te położone w rezerwacie „Prządki”, które przypominają kształtem postacie ludzkie, przez co wiąże się z nimi wiele lokalnych legend. Miejscem, wartym polecenia, gdzie również spotkać można wychodnie skalne, jest także rezerwat Herby niedaleko Frysztaka, gdzie ochronie podlegają nie tylko formy skalne, ale również przełom Wisłoka określany mianem „Bramy Frysztackiej”.fot.: arch. Arete sp. z o.o., Muzeum Rzemiosła