Polski Language

Dwory w Ustrobnej i Bratkówce

Na kompleks dworski w Bratkówce składa się neogotycki dwór, który wybudowali Starowiejscy około połowy XIX wieku, kiedy to niegdyś należąca do Kamienieckich wieś, stała się ich własnością.
Zabudowania dworskie powstały na wysokim, urwistym brzegu Wisłoka w centrum wsi i zostały otoczone obszernym parkiem szczycącym się dzisiaj pięknym starodrzewem. W kompleksie dworskim w Ustrobnej zachował się dwór, spichlerz, stajnia oraz część parku z przylegającymi do niego stawami. Niegdyś dwór stał pośród parku angielskiego, ze swobodnym układem dróżek, z tradycyjnym, owalnym gazonem przed podjazdem. Powstanie zachowanych budynków datuje się na drugą połowę XIX wieku. Wtedy też właścicielami posiadłości stali się Starowiejscy – właściciele pobliskiej Bratkówki.
Zdjęcie - miejscowości Bratkówka Żródło: Urząd Gminy WojaszówkaDwór w Ustrobnej pełni funkcję muzeum, gdzie zarówno mieszkańcy jak i przyjezdni turyści mogą poznać historię i piękno Gminy Wojaszówka. Sala ekspozycyjna jest dostępna dla wszystkich zwiedzających. Dzięki muzeum zwiedzający będą mogli poznać historie Rodu Starowieyskich, Rodu Kamienieckich, Rodów: Rogoyskich i Lesikowskich, historie Zamku Kamieniec w Odrzykoniu, a także
zabytkowych dworów i Kościołów na terenie Gminy Wojaszówka.

Neogotycki kościół pw. Świętego Jana Kantego. Wzniesiono go w 1877 r. W 1853 r. ks. Henryk Zaremba Skrzyński jako główny fundator rozpoczął budowę murowanego kościoła w stylu neogotyckim. Autorem projektu był Teofil Żebrowski. Uwagę wewnątrz zwracają: rzeźbiona grupa Pasji z przełomu XIX i XX w., krucyfiks wykonany w Monachium, figury Matki Bożej i Świętego Jana Ewangelisty. Budowa świątyni trwała bardzo długo, bo aż 17 lat. Ks. Skrzyński ufundował też ołtarz główny, przedstawiający Golgotę: Chrystus ukrzyżowany, rzeźbiony w Monachium, figury Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Apostoła, wykonane w pracowni Franciszka Wyspiańskiego - ojca znanego poety oraz dzwony wykonane w pracowni Wienner Neustadt, które zostały zrabowane w 1917 r. przez wojska austriackie.Odległość od Krosna:

Ustrobna - 9 km - czas dojazdu około 15 minut
Bratkówka - 10 km - czas dojazdu około 17 minut