Polski Language

Kamień

To szczyt o wysokości 859 m n.p.m., który jest najwyższy w całym Wschodnim i Środkowym Beskidzie Niskim. Wzniesienie górujące nad Jaśliskami posiada dwa wierzchołki i jest spłaszczone przy szczycie, jego zbocza opadają natomiast stromo w dół.
Rzeźbę masywu urozmaicają wychodnie piaskowca oraz widoczne ściany i bloki skalne. Na południowym, północnym i zachodnim zboczu znajdują się zarośnięte lasem wyrobiska dawnych kamieniołomów. Lasy porastające zbocza Kamienia skrywają także cmentarze z okresu I wojny światowej. Jeden po stronie polskiej i 4 zaraz przy pasie granicznym po stronie słowackiej. W 2000 r. wzniesienie objęto ochroną tworząc Rezerwat Kamień nad Jaśliskami.

fot.: M. Sanocka