Polski Language

Kościół Franciszkanów

Jest najstarszą „czynną“ świątynią w całym województwie podkarpackim, która - choć dotykana licznymi kataklizmami - nadal kryje w swym wnętrzu skarby z najwyższej europejskiej półki.
Kościół OO. Franciszkanów p.w. Nawiedzenia N.P. Marii to najstarsza krośnieńska świątynia, wznoszona wieloetapowo. Najstarsze elementy pochodzą z końca XIII w. Najprawdopodobniej obiekt został zniszczony w XIII w. podczas najazdów tatarskich. W XIV i XV franciszkanie podjęli się odbudowy i rozbudowy świątyni. W  XVII w. dobudowano do niej cztery kaplice, kruchtę oraz dzwonnicę. W 1872 r. w mieście wybuchł pożar, który mocno uszkodził świątynię. Remont kościoła trwał kilkanaście lat, a następnie w latach 1899-1904 pod kierunkiem architekta Tadeusza Stryjeńskiego i inż. Wiktora Sikorskiego przeprowadzono regotyzację, która nadała kościołowi dzisiejszy wygląd.

We wnętrzu kościoła na szczególną uwagę zasługują:

Kamienne nagrobki szlacheckie, wybitne dzieła rzeźby nagrobnej:

-nagrobek Jana Kamienieckiego, wojewody podolskiego , autorstwa  artysty włoskiego Jana Marii Padovano,

-nagrobek Jadwigi z Włodków Firlejowej wykonany w 1611 r. przez włoskiego rzeźbiarza Lukiana Reitino,

-nagrobek Barbary z Kamienieckich Mniszchowej, którego twórcą był lwowski rzeźbiarz Jakub Trwały,

-renesansowy pomnik nagrobny Jana i Elżbiety Jędrzejowskich – dwukondygnacyjne dzieło nieznanego artysty (więcej informacji)

Fragmenty średniowiecznych malowideł ściennych z XV i XVI w. w kaplicy Przemienienia Pańskiego  odkryte w 1994 r. za nagrobkiem Barbary Mniszchowej. Wykonano transfer równoczesny dwóch warstw malowidła – zdjęto je ze ściany i przełożono na nowe, przenośne podobrazie. Starsza warstwa malowidła przedstawia męczeństwo św. Stanisława, natomiast młodsza św. Annę Samotrzeć z figurą rycerza donatora.

Obraz Matki Boskiej Murkowej. W  1657 r. gdy Krosno oblegane było przez wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego, mieszczanie złożyli przed nim uroczystą prośbę o ocalenie miasta. Krosno oparło się najeźdźcy, a Matkę Boską obrano za patronkę miasta i otoczono szczególnym kultem. Uroczysta Koronacja Obrazu Matki Boskiej Murkowej odbyła się 13 czerwca 2010 r.

Kościół Franciszkanów


Kościół Franciszkanów


Kościół Franciszkanów
Kościół Franciszkanów
fot. arch. Arete sp. z o.o. (1,2), M. Rymar (3), M. Młynarczyk (4,5)