Polski Language

ODRZYKOŃ

Zamek zwany również odrzykońskim, został zbudowany za panowania Kazimierza Wielkiego. Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z 1348 roku, kiedy to Kamieniec był własnością króla Kazimierza Wielkiego. Po roku 1390 został podarowany przez Władysława Jagiełłę podkanclerzemu Klemensowi z Moskorzewa. Kamieniec to warownia obronna z XIV w. położona na skalnym wzgórzu, na skraju Czarnorzecko Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, jest jednym z najpiękniejszych przy­kładów połączenia budowli z krajobrazem. Na terenie ruin zamkowych usytuowane jest Muzeum Zamkowe, Sala tortur, Pracownia Ceramiki Zamkowej.Zdjęcie - miejscowości Rzepnik Żródło: Urząd Gminy Wojaszówka

Odległość od Krosna 7,5 km

Czas dojazdu około 12 minut