Polski Language

Rezerwat Kamień nad Jaśliskami

Rezerwat na obszarze ponad 300 ha, utworzono w 2000 r. dla ochrony typowej rzeźby Beskidu Niskiego. Ochroną objęto szczyt i zbocza góry. Masyw porośnięty jest lasem bukowym i bukowo-jodłowym. Ciekawostką przyrodniczą są znajdujące się tutaj wysoko położone torfowiska zwane przez miejscową ludność „berezedniami”, na których rośnie m. in. owadożerna rosiczka okrągłolistna.
Spotkać tu można także kilka gatunków storczyków. Występuje tu 36 gatunków roślin górskich jak np. miesiącznica trwała, omieg górski i żywiec gruczołowaty. Świat zwierząt w reprezentuje tu wiele gatunków dużych ssaków jak jeleń, sarna, dzik, duże drapieżniki: niedźwiedź, ryś i wilk, oraz ptaki: orlik krzykliwy, puszczyk uralski i sóweczka.

Bardzo interesująca jest także przyroda nieożywiona rezerwatu. W wielu miejscach spotkać możemy wychodnie piaskowca. W północno-zachodniej części góry zobaczyć można charakterystyczne długie i masywne ściany skalne. Jedna z osobliwości przyrody nieożywionej rezerwaty to jeziorko „Siny Wir”, które znajduje się u podnóża jednego z nieczynnych kamieniołomów.

fot.: wikimedia.com, Timaska, CC-BY