Polski Language

Rezerwat Kretówki

Rezerwat Kretówki położony jest na pograniczu Jabłonicy Polskiej, Malinówki i Orzechówki, utworzony został w 1959 r.
Podobnie jak sąsiedni rezerwat Cisy w Malinówce chroni ten rzadkiej urody relikt trzeciorzędu (cis pospolity), którego na powierzchni 95,88 ha znajdziemy 462 okazy. Towarzyszą im liczne sosny, buki, jodły czy dęby a w runie chroniony gatunek wschodniokarpacki – sałatnica leśna. Z roślin chronionych występują tu także m.in. podrzeń żebrowiec, paprotka zwyczajna, widłak wroniec i kruszczyk siny.

Zwiedzanie rezerwatu ułatwia ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, z tablicami tematycznymi a do odpoczynku po wędrówce zachęca zadaszona altana.

fot.: arch. Arete sp. z o.o.