Polski Language

Rzepnik

Rzepnik to wieś położona w gminie Wojaszówka. W centrum miejsowości znajduje się murowana cerkiew greckokatolicka Świętej Paraskewy. Obecnie służy jako kościół rzymskokatolicki. Obok kościoła stoi dzwonnica datowana na 1601 r., a także bezszypułkowy dąb Jagiellon liczący ponad 500 lat. Nazwa drzewa związana jest prawdopodobnie z dziejami sąsiedniej miejscowości Łączki Jagiellońskie, gdzie bywał Król Władysław Jagiełło. Historia tego niezwykłego ponad 500 letniego okazu została opisana w reportażu, gdzie w pięknych słowach opisano Jagiellona: „Żyje i pomaga żyć innym”.
Zdjęcie - miejscowości Rzepnik Żródło: Urząd Gminy Wojaszówka


Grób Humieckich w Rzepniku
Modest Humiecki był burmistrzem i budowniczym Krosna, lekarzem, publicystą, autorem wielu prac medycznych, a także ostatnim tabularnym właścicielem Rzepnika. Do Krosna powrócił w 1873 r. Kupił majątek w łemkowskiej wsi Rzepnik, nabył też Wojaszówkę.
Był lekarzem w Lesku i Dobromilu (w latach 1872-73 walczył w Krośnieńskim z epidemią cholery). W latach 1883-1887 pełnił funkcję burmistrza miasta Krosna oraz radnego miejskiego i Rady Powiatowej. Jego zasługą było m.in. ukończenie robót brukowych w mieście oraz opracowanie organizacyjnych założeń przyszłej Szkoły Realnej w Krośnie wraz z finansowaniem jej utrzymania. Ponadto, zajmował się publicystyką. Wspierał powstańców styczniowych. Zmarł 09.12.1899 r. i został pochowany w Rzepniku. W kościele oo. Kapucynów w Krośnie znajduje się tablica poświęcona pamięci Modesta Humieckiego.Zdjęcie - miejscowości Rzepnik Żródło: Urząd Gminy Wojaszówka


Odległość od Krosna 16 km
Czas dojazdu około 25 min.