Polski Language

Szlak Dziedzictwa Kulturowego Miasta Krosna

Jest to trasa turystyczna po Krośnie, obejmująca trzydzieści obiektów. W większości są to obiekty zabytkowe, mające zarówno dużą wartość historyczną, kulturalną, jak i turystyczną.
Na obiektach zamieszczono tabliczki informacyjne w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Na trasie Szlaku znajdują się:

 • krośnieński Rynek,
 • Kościół Farny,
 • Muzeum Rzemiosła,
 • Pałac Biskupi/Muzeum Podkarpackie,
 • Budynek „Zgody”,
 • Kościół oo. Franciszkanów,
 • Kolegium Jezuickie,
 • Dom Mazurkiewiczów,
 • Gmach Sądu,
 • Dom Leników,
 • Gmach Towarzystwa Zaliczkowego,
 • Kościół oo. Kapucynów,
 • Gmach Rady Powiatowej,
 • Dom Bergmana,
 • Gmach Liceum,
 • Dom Andrzeja Lenika,
 • Gmach Kina "Sokół",
 • Stara Huta Szkła,
 • Dom Zakonny Klawerianek,
 • Stary Cmentarz,
 • Kirkut,
 • Krzyż i Pomnik papieski.


Trasa nie ma wyznaczonej kolejności zwiedzania, jednakże poznawanie Krosna najlepiej zacząć od Rynku. Tablica z planem szlaku zamieszona jest na kamienicy przy Rynku u wylotu ul. Portiusa.