Polski Language

Szlak Dziedzictwa Kulturowego Miasta Krosna

Jest to trasa turystyczna po Krośnie, obejmująca trzydzieści obiektów. W większości są to obiekty zabytkowe, mające zarówno dużą wartość historyczną, kulturalną, jak i turystyczną.
Na wszystkich obiektach zamieszczono tabliczki informacyjne w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Ponadto na Rynku zamieszczono dużą tablicę, na której zaznaczono poszczególne punkty leżące na trasie.

Na trasie Szlaku znajdują się:Trasa nie ma wyznaczonej kolejności zwiedzania, jednakże poznawanie Krosna najlepiej zacząć od Rynku.