Polski Language

Szlak Świątyń Karpackich

Jest to polsko-słowacki szlak biegnący ze Stropkova do Krosna przez przejście graniczne w Barwinku.
Obejmuje 35 najcenniejszych zabytków kultury sakralnej pogranicza polsko - słowackiego. Wzdłuż szlaku rozmieszczono tablice informacyjne ze schematem przebiegu trasy. Z krośnieńskich świątyń do szlaku włączono Bazylikę Farną oraz kościół i klasztor OO. Franciszkanów.