Polski Language

Wycieczki tematyczne w okolice Krosna

Wycieczki tematyczne w okolice Krosna opracowane przez Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej w Krośnie.


Trasa I Odkrywanie historii

→ 30 km
Zespół schronów z okresu II wojny światowej w Cieszynie - Stępinie. Kwatera dowodzenia Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu przygotowana na czas kierowania operacją zmierzającą do zdobycia ZSRR, wzniesiona w latach 1940-41. W skład zespołu wchodziło kilkadziesiąt budynków: wieże strażnicze, bunkry bojowe i strażnicze oraz willa dla dowódców. W pobliżu głównego bunkra znajdowało się trawiaste lądowisko dla samolotów. Do dziś zachowało się siedem obiektów o konstrukcji żelbetowej, z których najważniejszy to schron dla pociągu dł. ok. 400 m i grubości murów dochodzącej do dwóch metrów. Wewnątrz schronu mieściło się szereg pomieszczeń magazynowych i schronowych dla załogi oraz obsługi pociągu. Sama konstrukcja schronu owiana jest tajemnicą. Najprawdopodobniej naziemna część tunelu to zaledwie niewielki fragment ukrytej pod ziemią budowli. Istniejące podziemne korytarze i komory zostały zalane wodą podczas ewakuacji Niemców. Schron kolejowy połączony był podziemnym korytarzem z oddalonym o 80 m drugim schronem stanowiącym jego zaplecze. Pozostałe bunkry spełniały funkcje pomocnicze. Usytuowano je w odległości od kilkudziesięciu do kilkuset metrów od głównego obiektu. 27 VIII 1941 r. w Stępinie doszło do spotkania Hitlera z Mussolinim.
→ 43 km
XV-wieczny kościół w Lubli. Drewniana świątynia na kamiennym podmurowaniu, kryta gontem. Mimo wielokrotnych przekształceń, zachowała gotycki kształt bryły. W XVIII w. do kościoła dobudowano wieżę, która została zniszczona w trakcie I wojny św. Obecnie istniejąca jest rekonstrukcją z 1996 r. Kościół posiada bogate wyposażenie, z którego na szczególną uwagę zasługują: barokowe ołtarze z XVIII w., późnogotycki przemalowany obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w sukienkach z 1703 r., XVIII-wieczna ambona, kamienna kropielnica w kształcie kielicha (XVIII w.), rokokowy krzyż ołtarzowy.
→ 60 km 
Zamczysko Golesz w Krajowicach. Pozostałości po zamku obronnym wzniesionym najprawdopodobniej w XIV w. na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu. Zamek stanowił ważne ogniwo systemu obronnego traktu węgierskiego. Położenie wskazuje, iż jego zadaniem była obrona doliny rzeki Wisłoki. Posiadał czworoboczne założenie, wzmocnione w narożnikach dwoma okrągłymi wieżami. Otaczały go wały oraz fosa. W XIV w. benedyktyni tynieccy przejęli zamek od rycerskiego rodu Bogoriów. Wówczas mieściła się tu siedziba starosty jasielskiego oraz sąd prawa magdeburskiego. Podczas najazdu Rakoczego w 1657 r. zamek został zniszczony i już nigdy nie odzyskał dawnej świetności. Do dziś zachowały się jedynie fragmenty murów oraz ślady wałów i fos.
→ 71 km
XV-wieczny drewniany kościół pw. św. Doroty w Trzcinicy. Jest to drewniana jednonawowa świątynia zbudowana z gontów. Zachowała się w niej XVI-wieczna polichromia oraz wyposażenie wnętrza.
→ 74 km
Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Skansen powstał w miejscu gdzie odkryto wczesnośredniowieczne grodzisko - najlepiej zachowany obiekt obronny z tego okresu w Małopolsce. Gród składał się z centralnego placu - majdanu, otoczonego wałem oraz trzech dalszych pierścieni wałów. Wały zbudowane były z ziemi i wzmocnione konstrukcjami drewnianymi. Najprawdopodobniej w miejscach strategicznych stały wieże. Gród znajdował się w strefie przygranicznej. We wczesnym średniowieczu miał wyjątkowe znaczenie. Być może był on siedzibą lokalnego władcy.
Na terenie grodziska odkryto najstarszą osadę obronną w Polsce - najbogatsze i największe z dotąd znanych siedlisko ludności grupy pleszowskiej, a także pierwszą po północnej stronie Karpat obronną osadę zakarpackiej ludności kultury Otomani-Füzesabony. W Trzcinicy znaleziono ok. 130 tysięcy różnego rodzaju zabytków, w większości dotąd nieznanych w Polsce, często unikatowych w skali europejskiej. Do wyjątkowych zalicza się: małe figurki zwierzęce wykonane z gliny oraz gliniane modele kół wozów, kościaną siekierkę czworościenną, grot oszczepu, zdobioną klamrę do pasa, skarb srebrny składający się z prawie 600 zabytków (ozdoby, monety). W trzcinickiej osadzie odkryto także pozostałości domostw.
→ 83 km
Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Kult Matki Boskiej z La Salette rozpoczął się tu w 1910 r. wraz z przybyciem księży saletynów. Z ich inicjatywy w latach 30. XX w. wybudowano świątynię, w której na szczególną uwagę zasługuje cudowna Statua Matki Bożej Płaczącej. Obok kościoła znajduje się Kalwaria Saletyńska z trzema kapliczkami i cudownym źródełkiem. Odpust przypada tu w trzecią niedzielę września. Sanktuarium zlokalizowane jest na terenie podworskiego parku, w którym rośnie ponad 500-letni dąb.
→ 102 km
Cmentarz wojskowy z I wojny światowej w Bierówce. Jeden z licznych cmentarzy wojskowych w regionie, położony na wzniesieniu po wschodniej stronie wsi. Pochowano tu 12 żołnierzy austro-węgierskich, 72 niemieckich i 49 rosyjskich. Zbudowany został w kształcie koła wg projektu Johanna Jägera. Cmentarz otoczony jest kamiennym murkiem, w centralnej części umieszczone zostały cztery kamienne obeliski.
→ 118 km
Powrót do Krosna

Trasa II Śladami Sławnych Polaków

→ 11 km
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. W jego skład wchodzi zabytkowy XVIII-wieczny dworek, przebudowany w XIX w. oraz XIX-wieczny park o pow. ponad 3 ha. Dworek kształtem oraz układem wewnętrznym - z sienią na osi, przypomina chłopską chałupę. Wszystkie pomieszczenia oświetlone są jednostronnie. Budynek posiada dwa drewniane ganki, kamienny taras z ozdobną balustradą i dwuspadowy dach kryty gontem. Pierwotnie był budynkiem parterowym. W 1880 r. od strony zachodniej dobudowano jednopiętrową przybudówkę. Dworek jest darem narodowym przekazanym M. Konopnickiej w 1903 r. z okazji 25-lecia pracy literackiej. Dla zwiedzających udostępnionych jest sześć pomieszczeń eksponujących wnętrza historyczne z czasów poetki. Ponadto prezentowane są tu liczne dowody uznania dla autorki Roty. Obok dworku znajduje się Lamus - dawny spichlerz, w którym urządzono  stałą ekspozycję poświęconą twórczości M. Konopnickiej.
→ 15 km
Zręcin. W miejscowości znajduje się XIX-wieczny kościół ufundowany przez Karola Klobassę i Ignacego Łukasiewicza. Wewnątrz umieszczone jest epitafium Łukasiewicza ufundowane w 1882 r. przez jego żonę Honoratę. Nieopodal kościoła na miejscowym cmentarzu spoczywa wynalazca ropy naftowej.
→ 19 km
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Utworzone zostało w miejscu gdzie w 1854 r. Ignacy Łukasiewicz założył pierwszą w świecie kopalnię ropy naftowej. Na terenie kopalni zgromadzono urządzenia wiertnicze i eksploatacyjne obrazujące rozwój kopalnictwa ropy i gazu ziemnego, m.in.: windy, kieraty, kiwony pompowe. W najstarszej części kopalni znajdują się urządzenia i obiekty z czasów Łukasiewicza, tj.: najstarszy szyb-kopanka Franek z 1860 r., wiertnia ręczna z 1862 r., szyb Janina z 1878 r., wiertnia typu kanadyjskiego z 1882 r., kuźnia z 1854 r. W budynku, w którym mieściły się biura kopalni oraz mieszkanie wynalazcy ropy naftowej, otwarto Muzeum Biograficzne Ignacego Łukasiewicza. W 1999 r. na terenie skansenu otworzono oryginalny pawilon wystawowy nawiązujący architekturą do tradycyjnych budowli sektora rafineryjnego i gazowniczego. Skansen jest unikatowym obiektem w skali światowej, w którym do dziś wydobywana jest ropa naftowa. Miejsce to jest kolebką światowego przemysłu naftowego.
→ 37 km
Pustelnia św. Jana w Trzcianie. Jest to miejsce, gdzie swe pustelnicze życie prowadził św. Jan z Dukli. Znajduje się tu kaplica, dom rekolekcyjny, dom pustelnika oraz grota z cudownym źródełkiem. Pierwszą drewnianą kaplicę w tym miejscu wybudowano w 1769 r. z fundacji Marii Amalii z Bruhlów Mniszchowej. Obecna neogotycka pochodzi z 1906 r. i jest już trzecią na tym miejscu. Wnętrze kaplicy zdobi polichromia z 1931 r., przedstawiająca sceny z życia świętego. Jest to miejsce licznych pielgrzymek.
→ 38,5 km
Złota Studzienka. Źródełko wypływające na północnym stoku góry Cergowa, któremu przypisuje się moc uzdrawiania chorych. Tuż nad nim stoi drewniana kapliczka z figurką św. Jana z Dukli. Jest to miejsce kultu dukielskiego świętego. W trzecią niedzielę lipca odprawiana jest tu msza odpustowa z błogosławieństwem dzieci. To tutaj, wg podań, św. Jan rozpoczął pustelnicze życie, a następnie przeniósł się na górę Zaśpit. Do źródełka prowadzi ścieżka przyrodnicza. Długość ścieżki 2 km, czas przejścia 2 godz.
→56,5km
Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Miejscu Piastowym. Kościół pw. św. Michała Archanioła wzniesiono w latach 30. XX w. w stylu neoromańskim. W jego wnętrzu na szczególną uwagę zasługuje znajdująca się w ołtarzu głównym rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Od maja do października w pierwszą sobotę miesiąca w sanktuarium odbywają się nabożeństwa fatimskie. 
W Miejscu Piastowym rozwinął się również kult bł. ks. Bronisława Markiewicza, założyciela Zgromadzenia Księży Michalitów, opiekuna i wychowawcy młodzieży. Jego ciało spoczywa w sarkofagu mieszczącym się w bocznej nawie kościoła. W budynku klasztornym znajduje się ekspozycja poświęcona ks. Markiewiczowi, zawierająca m.in. osobiste pamiątki po błogosławionym.
→61,5km
Powrót do Krosna

Trasa III Pogranicze kultur
→ 17 km
Dukla. Bogata historia oraz rozwój miasta związane były z atrakcyjnym położeniem przy tzw. trakcie węgierskim - szlaku handlowym prowadzącym na Słowację i Węgry. W Dukli znajdował się m.in. skład win węgierskich, odbywały się liczne targi i jarmarki. Okres największego rozkwitu przypadł na XVIII w. kiedy Dukla była własnością możnego rodu Mniszchów. Z tego okresu pochodzą najważniejsze obiekty zabytkowe miasta: 
Zespół pałacowo-parkowy - dawna rezydencja Mniszchów otoczona parkiem w stylu francuskim. Obecnie mieści się tu Muzeum Historyczne-Pałac z ekspozycją prezentującą historię Dukli, zwłaszcza okres I i II wojny światowej.
Kościół i klasztor O.O. Bernardynów z neobarokowym wnętrzem. Cennym elementem są relikwie św. Jana z Dukli.
Kościół pw. św. Marii Magdaleny ze znakomitym rokokowym wyposażeniem i wystrojem malarskim oraz słynnym nagrobkiem Marii Amalii z Bruhlów Mniszchowej. 
Specyficzny charakter dawnego miasteczka galicyjskiego nadaje Dukli zachowany układ rynku z otaczającymi go kamieniczkami i centralnie położonym XVII-wiecznym ratuszem. 
Na przełomie XVI i XVII w. w Dukli zaczęli osiedlać się Żydzi. Pod koniec XIX w. stanowili już 85% ogółu ludności. Do dziś zachowały się ruiny synagogi z drugiej poł. XVIII w. oraz dwa kirkuty.
→ 27 km 
Cerkiew w Tylawie. Cerkiew greckokatolicka z 1787 r. (obecnie kościół) położona w dawnej wsi łemkowskiej. Jest to murowana świątynia o trójdzielnej nawie i kwadratowym prezbiterium z apsydą. Na dachu znajdują się trzy wieżyczki o cebulastych hełmach. Wewnątrz na uwagę zasługują późnorenesansowe ławki oraz piękny pełny ikonostas z pocz. XX w. 
W 1926 r. we wsi miało miejsce masowe przejście grekokatolików na prawosławie, znane w historii jako schizma tylawska. Rozszerzyła się ona niebawem na szereg okolicznych wsi, a w Beskidzie Niskim wybudowano kilkanaście prawosławnych cerkwi.
→ 32 km
Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Jest to zagroda łemkowska, w skład której wchodzą: chyża - chałupa łemkowska, stajnia (tzw. koniusznia), kurnik-chlew, kuźnia, wiatrak, studnia z żurawiem oraz kapliczka. W chyży prezentowana jest historia, obyczaje, kultura materialna Łemków (meble, stroje, przedmioty sakralne, dzieła sztuki ludowej, narzędzia domowe i gospodarcze). W koniuszni zgromadzono militaria z I i II wojny św. Latem na terenie skansenu odbywa się święto kultury i tradycji Od Rusala do Jana, na które przyjeżdżają artyści i goście z różnych części świata. Można wówczas kupić na straganach oryginalne pamiątki, zobaczyć tradycyjne tańce górali karpackich, skosztować tradycyjnych potraw.
→ 44 km - wyjazd na Słowację (przejście graniczne w Barwinku)
Wieża widokowa w Vyšnym Komárniku. Znajduje się po słowackiej stronie przejścia granicznego w Barwinku. 50-metrowa wieża stanowi doskonały punkt widokowy na Beskid Niski.
→ 46 km
Cerkiew w Vyšnym Komárniku. Zbudowana stylu łemkowskim trójdzielna cerkiew z 1924 r. Wewnątrz znajduje się kompletny ikonostas.
→ 49 km
Cerkiew w Nižnym Komárniku. Trójdzielna cerkiew z 1938 r. Dach świątyni posiada trzy kopuły zakończone spiczastymi wieżyczkami, przed wejściem rzeźbiony portal. Wewnątrz zachował się cenny ikonostas z pocz. XVIII w.
→ 51 km
Cerkiew w Krajnej Polanie. Wybudowana w 1924 r w stylu późnoklasycystycznym. W wyposażeniu na uwagę w zasługuje mały barokowy ołtarz z bogato rzeźbionymi ornamentami oraz namalowanym w stylu ludowym obrazem Piety.
→ 64 km
Świdnik. W Muzeum Kultury Ukraińskiej eksponowana jest kultura, sztuka oraz życie ludności wschodniej Słowacji od czasów najdawniejszych do współczesnych. Zgromadzono tu zabytki archeologiczne, historyczne, archiwalia, dzieła sztuki. Oprócz ekspozycji głównej warto zwiedzić również kolekcję ikon w Galerii Dezidera Millyho oraz Skansen budownictwa regionalnego, w którym prezentowana jest kultura i życie codzienne Łemków oraz Rusinów. Wśród obiektów zlokalizowanych w skansenie zobaczyć można m.in. trójdzielną cerkiew greckokatolicką z dzwonnicą, młyn wodny i wiatrowy, tartak, most, remizę strażacką, karczmę, sklep wiejski, warsztat kowalski i targowisko. Na terenie skansenu jest także amfiteatr, gdzie w okresie lata odbywają się festiwale i imprezy o charakterze ludowym.
→ 99 km - powrót do Polski
Cerkiew w Daliowej. Drewniana świątynia greckokatolicka z 1933 r. Wybudowana na planie krzyża, z dużą kopułą centralną.
→ 106 km
Ruiny cerkwi w Króliku Wołoskim. Na terenie nieistniejącej wsi łemkowskiej znajduje się murowana cerkiew greckokatolicka z XIX w., pod rzadkim wezwaniem Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja. Obok mieści się dzwonnica parawanowa oraz cmentarz z XIX-wiecznymi nagrobkami.
→ 110 km
Cerkiew w Bałuciance. Drewniana cerkiew greckokatolicka z XVII w. (obecnie kościół), jedna z najstarszych zachowanych na Łemkowszczyźnie. Posiada nietypową bryłę: wieża jest bez izbicy a nad nawą i prezbiterium zamiast barokowych hełmów znajduje się zrębowe zwieńczenie. Wewnątrz mieści się ikonostas z XVII i XVIII w. oraz rokokowy ołtarz główny.
→ 110 km
Powrót do Krosna

Trasa IV Piękno natury
->10 km 
Ruiny XIV-wiecznego zamku Kamieniec w Odrzykoniu. Niegdyś największa w pd.-wsch. Polsce warownia, o czym świadczą pozostałości murów. Budowla powstawała etapami przez okres kilku wieków, co uwidacznia się w różnych stylach architektonicznych. Wyróżnia się zamek wysoki, średni i dolny. Zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli. Jednym z nich był wielki hetman koronny Mikołaj Kamieniecki. Na zamku bywał król Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło oraz Jan Kazimierz. Od połowy XVII w. zamek zaczął tracić na znaczeniu strategicznym i stopniowo popadał w ruinę. W 1796 r. silna wichura zerwała dach, co przyspieszyło rozpad twierdzy. Kamieniec inspirował wielu pisarzy i malarzy, wśród nich Jana Matejkę. W XVII w. tu właśnie miały miejsca zdarzenia, stanowiące genezę Zemsty Aleksandra Fredry - wśród ruin można zobaczyć słynny sporny mur graniczny. Z zamkiem wiąże się wiele podań ludowych: o okrutnym zbóju, zakopanym skarbie, o złotym łańcuchu zatopionym w studni, podziemnym tunelu łączącym zamek z kościołem franciszkanów w Krośnie. W ostatnich latach na zamku przeprowadzono wiele prac konserwatorskich oraz zrekonstruowano niektóre fragmenty. W odrestaurowanej baszcie mieści się Muzeum Zamkowe gromadzące militaria i przedmioty związane z kolejnymi właścicielami zamku.
->10,1 m 
Ścieżka przyrodnicza Przy zamku Kamieniec.
Poprowadzono ją u podnóża ruin zamku. Biegnie przez osobliwe pod względem przyrodniczym zbiorowiska leśne. Walory ścieżki najpełniej uwidaczniają się wiosną. Długość ścieżki 1,5 km, czas przejścia 1,5 godz.
->13,1 km - przejazd na parking w Czarnorzekach obok strzelnicy.
Punkt widokowy na górze Dział. Roztacza się stąd wspaniała panorama Kotliny Krośnieńskiej, Beskidu Niskiego oraz zachodniej części Pogórza Dynowskiego. Na punkt widokowy prowadzi ścieżka przyrodnicza Czarnorzeki-Dział ukazująca bogactwo flory i fauny tego terenu oraz charakterystyczne dla niego formy skalne. Długość ścieżki 1,5 km, czas przejścia 1,5 godz.
->15,1km
Rezerwat przyrody Prządki. Obejmuje formy skalne o fantastycznych kształtach, zbudowane z piaskowca ciężkowickiego o wysokości do 25 m. Swym kształtem przypominają olbrzymie postacie kobiet. Nazywane są Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt oraz Madej. Legenda głosi, iż są to panny dworskie zaklęte w głazy, które w ten sposób zostały ukarane za pracę w dzień świąteczny.
->24,1 km
Zespół dworsko-parkowy w Komborni. Tworzą go: zabytkowy dwór wzniesiony w poł. XVIII w., a przebudowany w XIX w. oraz park krajobrazowy założony na przełomie XVIII i XIX w. Dwór jest murowany, parterowy z mieszkalnym poddaszem i z dwoma alkierzami po bokach. Został pokryty mansardowym dachem, a od frontu ozdobiony kolumnowym portykiem. Od południa dobudowano do niego nowsze piętrowe skrzydło z kaplicą. Stanowi przykład dawnej architektury polskich dworków.
->26,1 km - przejazd do drogi krajowej Barwinek-Rzeszów.
Źródełko św. Jana w Komborni. Znajduje się na stromej skarpie. Tuż nad nim wznosi się murowana kapliczka. Wodom źródełka przypisuje się cudowne właściwości. Legenda głosi, że w miejscu tym odpoczywał św. Jan z Dukli podczas pieszej wędrówki z Krosna do Lwowa.
->36,1 km
XIV-wieczny gotycki kościół w Haczowie. Jest to największa i najstarsza w Europie drewniana świątynia o konstrukcji zrębowej. Kościół zbudowano z grubych belek bez użycia gwoździ, pokryto gontem. Pod względem konstrukcyjnym pozostał praktycznie niezmieniony. W XVII w. dobudowano do niego barokową wieżę oraz obiegające kościół soboty. Wnętrze zdobi polichromia, której najstarsze fragmenty pochodzą z poł. XV w. Z dawnego wyposażenia kościoła zachowały się: późnobarokowy ołtarz główny z gotycką rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI w., cztery ołtarze rokokowe z drugiej poł. XVIII w. W XVII-wiecznym ołtarzu kaplicy bocznej znajduje się kopia gotyckiej Piety - słynącej łaskami figury Matki Boskiej Bolesnej z ok. 1400 r. (oryginał umieszczono w nowym kościele). W 2003 r. kościół został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
->41,1 km
Zabudowania podworskie w Krościenku Wyżnym. Kiedyś w otoczeniu wspaniałego parku stał tu piękny staropolski modrzewiowy dwór z poł. XVII w. W nim odbyła się uczta weselna hrabiego Aleksandra Fredry z Zofią Jabłonowską. Częstym gościem na dworze był Wincenty Pol. Do dziś z zabudowań zachowała się oficyna, w której mieściły się mieszkania dla służby i dworskich urzędników, zabytkowa kaplica oraz studnia. Według legendy pomiędzy studnią a zamkiem w Odrzykoniu istniało połączenie podziemnymi lochami i korytarzami.
->41,6 m
Park leśny Dębina w Krościenku Wyżnym. Pozostałość po dawnych dąbrowach, które porastały Kotlinę Krośnieńską. Do dziś zachowało się 5 starych dębów. Jeden z nich, rosnący nad stawem, mierzy 450 cm w obwodzie i jest najgrubszym drzewem w okolicy. Jego wiek określa się na 400 lat. Pozostałe stare drzewa zostały wycięte lub też wyłamane podczas potężnego huraganu, który nawiedził Krościenko Wyżne w 1935 r. W parku wykonano leśną klasopracownię z tablicami edukacyjnymi. Jest też miejsce na ognisko. Liczne ścieżki stwarzają doskonałe warunki dla spacerów oraz jazdy na rowerze.
->46,6 km
Powrót do Krosna

Trasa V Po zdrowie
->9 km
XV-wieczny kościół w Iwoniczu. Drewniana świątynia o konstrukcji zrębowej na kamiennym podmurowaniu. Kilkakrotnie była przebudowywana i rozbudowywana. W XVII w. dobudowano do niej wieżę i murowaną zakrystię ze skarbcem. W przeważającej części posiada neobarokowe wyposażenie wykonane w XIX w. W prezbiterium zachowały się fragmenty polichromii z XV w.
->14 km
Iwonicz Zdrój. Jest jednym z najstarszych uzdrowisk w Polsce. Lecznictwo uzdrowiskowe rozwinęło się tu już w XVI w., a jego wodom mineralnym przypisywano cudowne właściwości. W XIX w. był ośrodkiem życia towarzyskiego i kulturalnego. Przebywało tu wiele znanych osobistości świata literackiego i artystycznego, m.in.: Jan Matejko, Artur Grottger, Wincenty Pol, Eliza Orzeszkowa, Mieczysława Ćwiklińska, Jan Kiepura, Hanka Ordonówna. Osobliwością turystyczną Iwonicza Zdroju jest XIX- wieczna drewniana zabudowa w stylu późnoklasycystycznym i szwajcarskim. Wśród niej na szczególną uwagę zasługują: 
Stary Pałac - dwupiętrowa budowla z czterokolumnowym portykiem od frontu i loggią w elewacji tylnej. Dawna rezydencja rodziny Załuskich, właścicieli uzdrowiska. 
Stare Łazienki - zwane niegdyś Łazienkami Mineralnymi. Pierwszy murowany budynek uzdrowiskowy.
Dom Zdrojowy - zbudowany jako hotel z restauracją i salonami rozrywkowymi dla zamożnych gości. Posiadał salę balową, jadalnię, pokój bilardowy oraz czytelnię. 
Bazar - dwupiętrowy budynek z czworoboczną wieżą zegarową. Niegdyś mieścił się tu luksusowy hotel.
Pawilon nad źródłami Karola i Amelii - ośmioboczna altana wsparta kolumnami.
Centrum uzdrowiska otacza stary park zdrojowy z licznymi ścieżkami spacerowymi. Ciekawostką Iwonicza jest źródło Bełkotka, z głębi którego wydobywa się metan. Legenda głosi, iż charakterystyczny bulgot jest wywołany przez uwięziony pod ziemią piorun, który niegdyś uderzył w źródełko. Od dawna uznawane było za osobliwość natury, przypisywano mu właściwości lecznicze. Jest pomnikiem przyrody. Naturalnymi środkami leczniczymi stosowanymi w Iwoniczu są wody mineralne i borowina. Leczy się tu choroby układów: nerwowego i oddechowego oraz choroby narządów ruchu, reumatyczne, gastrologiczne i ginekologiczne. W uzdrowisku znajduje się pijalnia wód mineralnych, jaskinia solna, basen kąpielowy oraz wyciąg narciarski.
->24 km
Rymanów. Przed wojną żyło tu około 2 tys. Żydów. Mieścił się tu m.in. pałac rabinów, cheder, przytułek, szpital oraz mykwa. Do dziś pozostały: Ruiny synagogi wzniesionej w pierwszej poł. XVII w. Jest to najstarsza świątynia żydowska na Podkarpaciu i jedna z najstarszych w Polsce. Zbudowana z kamieni rzecznych, piaskowca i cegły. Wewnątrz zobaczyć można pozostałości bogatych niegdyś polichromii, bimę - czyli miejsce, gdzie czytano Torę oraz aron ha-kodesz - miejsce, w którym ją przechowywano. 
Kirkut. Zachowało się tu ok. 800 nagrobków, z czego blisko 100 macew w dobrym stanie. W centralnej części znajdują się dwa ohele (kaplice grobowe). W jednym znajduje się grób cadyka Menachema Mendla, w drugim - cadyków Cwi Hirsza Kohena i Józefa Friedmana.
->29 km
Rymanów Zdrój. Uzdrowisko powstałe w drugiej poł. XIX w. Dużym atutem Rymanowa Zdroju jest rozproszona wśród zieleni parku zdrojowego uzdrowiskowa zabudowa, której architektura ukształtowała się pod wpływem stylu tyrolskiego. Spośród niej wyróżnia się XIX-wieczna drewniana willa Maria zwana niegdyś Domem pod Matką Boską. Jest to duży, dwukondygnacyjny budynek konstrukcji zrębowej. Wewnątrz obiektu mieści się galeryjka przykryta przeszklonym dachem. Inne zabytkowe budynki to: Opatrzność, Gołąbek, Zofia, Pogoń, Leliwa. Lecznicze wody mineralne, mikroklimat oraz walory krajobrazowe sprzyjają leczeniu chorób wieku dziecięcego, chorób układu oddechowego, moczowego, krążenia. W uzdrowisku znajdują się pijalnia wód mineralnych oraz kriokomora. Na terenie parku umiejscowiono ścieżki zdrowia, boiska do siatkówki, korty tenisowe i place zabaw dla dzieci, a na stoku góry Mogiła - wyciąg narciarski.
->45 km 
Szklary. Punkt widokowy na szczycie drogi Rymanów Zdrój - Jaśliska. Stąd rozciąga się wspaniała panorama pasma granicznego Beskidu Niskiego.
->48 km 
Jaśliska. Dawne miasteczko, w którym na uwagę zasługuje drewniana zabudowa rynku. W pierzei zachodniej zachowały się najstarsze zabudowania pochodzące z poł. XIX w. Są to budynki parterowe, o konstrukcji zrębowej lub zrębowo-przysłupowej, ustawione szczytem do placu. Dwuspadowe dachy wysunięte od frontu przed zrąb ściany tworzą podcienia. Pod zabudowaniami zachowały się XVI-wieczne piwnice, w których przechowywano wino węgierskie. W Jaśliskach znajduje się barokowy kościół z XVIII w. z cudownym obrazem Matki Boskiej Królowej Nieba i Ziemi, koronowanym przez papieża Jana Pawła II w czerwcu 1997 r. podczas mszy św. na krośnieńskim lotnisku. Jest to cel licznych pielgrzymek z Polski i Słowacji. Uroczystość odpustu przypada w ostatnią niedzielę sierpnia.
->83 km
Powrót do Krosna

Krótkie wycieczki w okolice Krosna

Rezerwat Przyrody Nieożywionej Prządki - położony na północ od Krosna nad wsią Czarnorzeki. Jego główną atrakcją są potężne wychodnie skalne. Ich pochodzenie wiąże się z legendą o zamienionych w kamień prządkach, które wykonywały swoją pracę w niedzielę.
Czytaj więcej...
Zamek Kamieniec – położony na granicy Korczyny i Odrzykonia. Z zamkiem związany jest Aleksander Fredro. Spór wcześniejszych właścicieli zamku- Firlejów i Skotnickich o mur graniczny był inspiracją do napisania „Zemsty”. Na zamku działa pracownia ceramiki, w której organizowane są warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Czytaj więcej...
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – dworek, który Maria Konopnicka otrzymała jako dar od narodu w 1903 roku na 25-lecie pracy twórczej. Mieści się tam muzeum poświęcone pisarce.
Czytaj więcej...
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce - pierwsza na świecie kopalnia ropy, obecnie skansen gromadzący dawny sprzęt górniczy używany przy wydobyciu ropy naftowej i gazu.
Czytaj więcej...
Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej - prezentujące najważniejsze elementy dawnej kultury szlacheckiej mieszczące się w XVIII wiecznym klasycystycznym dworku. W piwnicach dworskich działa „Piernikarnia Kopytowska”, w której organizowane są warsztaty z wypieku piernika.
Czytaj więcej...
Karpacka Troja – w Trzcinicy k. Jasła - oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Skansen powstały w miejscu odkrycia jednego z najstarszych grodzisk w Polsce zwanego Wałami Królewskimi, którego początki sięgają wczesnej epoki brązu.
Czytaj więcej...
Tunel schronowy w Stępinie-Cieszynie – naziemny schron kolejowy, wchodzący w skład kwatery głównej Hitlera "Anlage Süd" z okresu II wojny światowej.
Tunel schronowy w Strzyżowie – podziemny schron kolejowy dla pociągów sztabowych Adolfa Hitlera pod Żarnowską Górą wchodzący w skład kwatery głównej Hitlera "Anlage Süd", mający postać podziemnego tunelu o długości ok. 438 metrów.
Muzeum Historyczne - Pałac-Dukla - znajduje się w dawnej siedzibie właścicieli Dukli. Wystawy muzealne tworzą eksponaty broni i sprzętu wojskowego używanego podczas walk prowadzonych w Karpatach w okresie I i II wojny światowej.

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
- skansen powstały w zagrodzie łemkowskiej gdzie prezentowana jest ekspozycja etnograficzno-historyczna związaną z kulturą Łemków oraz pamiątki bitwy dukielskiej.
Muzeum Magurskiego Parku Narodowego -w muzeum można zobaczyć krajobrazy, rośliny i zwierzęta parku w różnych porach roku. Ośrodek prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na temat ochrony środowiska, ekologii, botaniki, zoologii, organizuje wycieczki po parku narodowym.

Szlak architektury drewnianej - TRASA I -
Trasa krośnieńsko-brzozowska o długości 134 km obejmuje obiekty, które należą do najstarszych zachowanych budynków drewnianych i charakteryzują się wybitnymi walorami architektonicznymi. Kościoły w Bliznem i Haczowie w roku 2003 zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Trasa wiedzie również przez Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój z charakterystyczną drewnianą zabudową uzdrowiskową.
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - Park Etnograficzny przedstawiający ponad 100 obiektów budownictwa drewnianego z XVII-XX wieku: budynki mieszkalne, mieszkalno-gospodarcze i gospodarcze, obiekty sakralne, budynki użyteczności publicznej oraz obiekty przemysłowe. Ponadto, na terenie Parku prezentowana jest stała ekspozycja malarstwa ikonowego pt. „Ikona karpacka”, na której zaprezentowano ponad 220 ikon z XV-XX wieku.
Muzeum Historyczne w Sanoku – w salach zamku prezentuje najcenniejszą w kraju kolekcję ikon oraz największy zbiór prac Zdzisława Beksińskiego. Posiada również zbiory: sztuki sakralnej kościoła rzymsko-katolickiego, ceramiki pokuckiej, sztuki współczesnej, militariów, sarmackiej sztuki portretowej oraz zbiory archeologiczne. Pod dziedzińcem zamkowym znajdują się dwa niemieckie schrony, zbudowane w latach 1940-41.
 

___
fot. pixbay