Polski Language

Bezpłatny cykl warsztatów muzykanckich w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, styczeń - marzec 2023

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zaprasza do udziału w bezpłatnym cyklu warsztatów muzykanckich. Podczas zaplanowanych spotkań uczestnicy skorzystają z wiedzy mistrzów w zakresie gry na lirze korbowej, skrzypcach, basach i akordeonie.

W programie spotkań znajdzie się m. in. nauka tradycyjnych melodii ludowych regionu pogórza karpackiego na instrumentach ludowych – skrzypcach, basach, akordeonie i lirze korbowej.

Cykl warsztatów obejmuje 6 spotkań (każde po około 4 godziny).

 

Warsztaty są skierowane do osób, które interesują się muzyką tradycyjną wsi i mają już podstawy gry na instrumentach. Organizatorzy zachęcają do przyniesienia na zajęcia własnego instrumentu (nie jest to warunek obowiązkowy do udziału w warsztatach).

 

Spotkania w ramach cyklu odbędą się w dniach: 7 stycznia, 28 stycznia, 11 lutego, 25 lutego, 11 marca, 25 marca. Zajęcia będą się odbywać w stałych godzinach: 15:00 – 19:00 w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (ul. Kolejowa 29a, Krosno).

 

Szczegóły warsztatów oraz formularz zapisów znajduje się na stronie internetowej Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Warsztaty są częścią przedsięwzięcia pn. "Krośnianie krośnianom - warsztaty tradycji". Założeniem przedsięwzięcia jest zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów z ornitologii, tańców ludowych, zielarstwa, a także warsztatów muzykanckich i śpiewaczych. O szczegółach przedsięwzięcia można się dowiedzieć na stronie internetowej: https://www.etnocentrum.pl/pl/nmf

 

Przedsięwzięcie jest częścią projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” na który Beneficjent - Gmina Miasto Krosno, uzyskał dotację w wysokości 15 328 498,86 PLN realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Lokalnego. Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa. Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców, zgodne z hasłem, które stanowi nadrzędną narrację funduszy norweskich – „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.

 

www.norwaygrants.pl  /  www.norwaygrants.org