Polski Language

Bronisław Giefert SZKLANE OPOWIEŚCI

Autor skomplikowanych, wielowątkowych, „opowiadających” rzeźb jest absolwentem krośnieńskiej szkoły szklarskiej, funkcjonującej przez dziesięciolecia przy Krośnieńskich Hutach Szkła. Karierę zawodową rozpoczął w krośnieńskiej hucie, a potem kolejno pracował w Niemczech, Kanadzie, USA oraz w Glass Studio Borowski w Tomaszowie Bolesławieckim i nieistniejącej już Hucie Szkła Józefina w Krośnie.

Dzisiaj tworzy na własny rachunek. Nie rozstaje się ze szkłem, nie zdradza swojej miłości do szklanej materii.  Kilkanaście prac pokazanych na wystawie w CDS jest niewielkim, ale reprezentatywnym fragmentem jego twórczości.