Polski Language

Międzynarodowa wystawa czasowa "Motywy ludowe w plakacie" w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

W sierpniu Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zaprasza na kolejną wystawę czasową, będzie to międzynarodowa wystawa „Motywy ludowe w plakacie”.

Sztuka ludowa, nośnik symboli kulturowych z dawnych czasów, może być źródłem atrakcyjnych motywów artystycznych. Uprawiały ją wiejskie, lokalne społeczności. Piękno i swoisty optymizm emanujące z tej sztuki wynikają m.in. z jej uniwersalnej prostoty. Każdy z krajów, czy nawet regionów w obrębie jednego państwa, charakteryzował się pewną odrębnością i różnorodnością kultury ludowej, co było widoczne również w wytworach plastycznych, we wzornictwie. Sztuka ludowa, przekazywana z pokolenia na pokolenie, przetrwała do dziś; trzeba mieć nadzieję, że zachwycać będzie ona jeszcze nasze wnuki i prawnuki. 

Każdy z artystów, zaproszonych do wzięcia udziału w wystawie, mógł wysłać jeden plakat oddający temat motywu ludowego. Praca mogła być specjalnie zaprojektowana na wystawę lub mogła powstać wcześniej. Jedynym warunkiem, który musiała spełniać była inspiracja folklorem lub ludowością w zakresie użytego motywu.

Celem wystawy jest porównanie sztuki ludowej w wielu miejscach świata i pokazanie jej wspaniałych motywów na plakatach.

Kurator wystawy: Patrycja Longawa, grafik komputerowy działający na terenie Krosna, Jasła i Rzeszowa. Projektowanie graficzne to nie tylko jej praca, ale również wielka życiowa pasja, która sprawia Patrycji ogromną radość i satysfakcję.

Wernisaż wystawy odbędzie się 30 lipca, godz. 19:00 w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. 
Wystawę bezpłatnie będzie można zwiedzać do 19 sierpnia 2021 r. w godzinach pracy Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. 

Szczegóły wydarzenia tutaj.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Rzeszów oraz portal Krosno24.pl.

Zapraszamy!