Polski Language

Wystawa - Malarstwo ikonowe w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

4 listopada Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zaprasza na niezwykłą ucztę dla oka i ducha – wernisaż wystawy „Malarstwo Ikonowe” autorstwa Państwa Barbary i Zbigniewa Marchewka.

Legenda mówi, że pierwszą ikonę namalował święty Łukasz. Był to wizerunek Matki Boskiej namalowany na stole Świętej Rodziny. Maria pozując opowiadała mu historie z życia Jezusa, które spisał w swoich ewangeliach.

Malarstwo ikonowe rozwijało się w Bizancjum, w średniowiecznej Italii i na Rusi. Ikony pisali głównie mnisi w monastyrach a przystąpienie do pracy nad ikoną poprzedzała modlitwa często połączona z postem. Czasami całą pracę nad ikoną mnich wykonywał w pozycji klęczącej. Pełna poświęcenia praca ikonografa miała charakter marginalny, był narzędziem w rękach Boga.

 

Ikona wyrosła ze sztuki, ale tę sztukę przerosła. Jest czymś więcej niż dziełem artystycznym, jest wizją Boga i wiedzą o Bogu. Jest pośrednikiem pomiędzy człowiekiem i Bogiem, miejscem Jego obecności, który poprzez wizerunek objawia się człowiekowi. W ikonie Bóg przychodzi do nas, aby przypomnieć nam, że również my jesteśmy ikoną Boga i mamy stać się podobnymi do Niego.

Ojciec Michell Quenot teolog i znawca ikonografii pisze, że ikona to „okno, przez które człowiek kontempluje Królestwo Boże”. To „księga o wierze”, która językiem linii i barw przekazuje naukę chrześcijańską.

 

Barbara i Zbigniew Marchewka to dwójka pochodzących z Krakowa dukielskich artystów, których ujęło piękno Beskidu Niskiego. Tutaj pozostali i tutaj „zapisują”, głównie na drewnie i płótnie, tradycję, kulturę, historię i urokliwe miejsca tego regionu. Ukończony przez Barbarę Uniwersytet Ludowy we Wzdowie, a także jej uczestnictwo, wraz z mężem Zbigniewem, w wydarzeniach kulturalnych i plenerach organizowanych przez ten Uniwersytet, umożliwiło tym dwojgu twórcom rozwinięcie wrażliwości, nabycie wiedzy i umiejętności plastycznych, a następnie wykorzystanie ich w indywidualnej i zespołowej działalności artystycznej. Barbara zafascynowanie ikoną zawdzięcza bogatej spuściźnie sakralnej Beskidu Niskiego, a także kontaktom z bieszczadzkimi artystami tj. Marzeną Zając z Czarnej, Zdzisławem Pękalskim z Hoczwi, Joanną Dumą i Andrzejem Kijowskim z Komańczy. Ulubionym motywem artystki stała się Eleusa (Przedstawienie Matki Boskiej Czułej) – Umilenie. Zbigniew zainteresował się snycerstwem, malarstwem pejzażowym, a z czasem także ikonami. Poza malarstwem i rzeźbą Barbara i Zbigniew zajmują się rękodziełem artystycznym – od różnych form pamiątkarskich po użytkowe (w tym drewniane kapliczki, batik, malowidła na szkle, dekoracje ścienne). Zbierają stare przedmioty używane niegdyś na wsi i marzą o klimatycznej galerii, gdzie pomieściłyby się ich zbiory i prace. Obecnie w drewnianym domu na uroczym wzgórzu Pałacówka, prowadzą pracownie rękodzielniczą do której zapraszają na warsztaty pisania ikon oraz szkolenia z zakresu rękodzieła artystycznego.

 

Wernisaż wystawy odbędzie się 04.11.2022 r. o godz. 18:00. Wstęp bezpłatny.

 

CZAS TRWANIA WYSTAWY: 4 listopada - 7 grudnia 2022 r.

MIEJSCE: Galeria wystaw czasowych w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

WSTĘP: wolny w godzinach pracy instytucji