Polski Language

Wystawa State of Glass - Piwnice Przedprożne, CDS

Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno

Piwnice Przeprożne

Wernisaż: 9 lutego 2023, godz. 17:30 WSTĘP WOLNY (wejście od stronu kościoła farnego)

Wystawa: 9 lutego - 31 maja 2023

 

Zapraszamy na kolejną wystawę podsumowującą jedną z najbardziej spektakularnych imprez, poświęconych w całości projektowaniu i tworzeniu szklanych dzieł sztuki. W ramach „State of Glass”  zobaczymy prace artystów i studentów, które powstały w lipcu 2022 roku w ramach projektu o tej samej nazwie. Będą to dzieła (Mariusza Łabińskiego / PL, Katarzyny Pilic / PL, Jiří Šuhájek / CZ, Марія Дунайська (Marii Dunaiska) / UKR, Natalii Dzidowskiej / PL, Dominiki Łaska / PL, Marceliny Matyni / PL, Jakuba Berdycha / CZ, Софія Довгань (Sofii Dovhan) / UKR, Анастасія Капиця (Anastasii Kapitsia) / UKR, Вікторія Онисько (Wiktorii Onysko) / UKR, Назарій Вініченко (Nazarija Winiczenko) / UKR, Róży Wójcik / PL, Igora Wójcika / PL

Celem projektu „State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu” było tworzenie autorskich dzieł sztuki i designu przez wybitnych specjalistów i twórców szkła, a także wymiana doświadczeń pomiędzy artystami, hutmistrzami i technologami z Polski i Czech. Wpisując się w Międzynarodowy Rok Szkła 2022 ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, rozbudowany program festiwalu pozwolił zaprezentować wszechstronne możliwości tego materiału, czyli artystyczną, technologiczną, naukową i ekonomiczną rolę szkła oraz jego znaczenie dla poprawy jakości i rozwoju nowoczesnych technologii.

State of Glass jest także formą promocji tzw. „kulturowego złota” Dolnego Śląska, z jego unikatowym w skali ogólnopolskiej szlakiem hutnictwa i niezwykle bogatej tradycji artystycznej w tym zakresie.

Współorganizatorzy wystawy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski.